2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 

    ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ. ΠΕ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΣΟΦ. 6         ΑΓΓΛ
Α 5
           
   
ΖΕΡΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1 ΘΡΗ
Α 2
    ΘΡΗ
Γ 4

ΘΡΗ
Γ 1
            ΘΡΗ
Γ 2
ΘΡΗ
Γ 3
ΚΩΝΣΤ/ΛΟΥ Φ. 1     ΘΡΗ
Β 2
  ΘΡΗ
Β 1
ΘΡΗ
Β 4
ΘΡΗ
Β 3       
ΤΣΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ΙΣΤ
ΓΑΣ2
ΑΡΧ
Α 1
   
ΑΡΧ
Α 1

ΙΣΤ
ΓΑΣ2
ΙΣΤ
ΓΑΣ2

ΑΡΧ
ΒΑΣ
 
 
ΜΠΙΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛ 2 ΛΟΓ
Β 2
ΙΣΤ
ΓΑΣ1

ΕΚΘ
Γ 3
ΕΚΘ
Γ 3
        ΙΣΤ
Β 4
ΙΣΤ
ΓΑΣ1
  ΕΚΘ
Γ 3
ΙΣΤ
Β 3
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜ 2 ΑΡΧ
ΓΑΣ1
ΕΚΘ
Β 4
ΕΚΘ
Β 4
ΕΚΘ
Γ 2
      ΑΡΧ
ΓΑΣ1
ΛΟΓ
Β 4
ΙΣΤ
Α 1 
ΧΑΤΖΙΑΡΑ ΚΩΝ. 2
ΑΡΧ
Β 2
ΛΟΓ
Α 2
  ΕΚΘ
Γ 4
ΕΚΘ
Γ 4
ΙΣΤ
Γ2 Ισ.
 
    ΕΚΘ
Γ 4
ΕΚΘ
Γ 4
ΑΡΧ
Β 1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ. Ε. 2 ΑΡΧ
Α 4
ΑΡΧ
Α 4
ΑΡΧ
ΓΑΣ2
ΑΡΧ
Α 5

   
  ΑΡΧ
ΓΑΣ2
ΑΡΧ
Α 5

ΑΡΧ
Α 5
ΑΡΧ
Α 4
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝ 2     ΛΟΓ
Β 3
ΕΚΘ
Γ 1
  ΙΣΤ
Β 2
ΙΣΤ
Γ1 Ισ.
ΙΣΤ
Α 5
ΙΣΤ
Β 1
ΙΣΤ
Α 4

ΕΚΘ
Γ 1

 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 2     ΑΡΧ
Α 3
  ΙΣΤ
Α 3
ΑΡΧ
Α 3
ΛΟΓ
Α 4

      ΑΡΧ
Α 2
ΑΡΧ
Α 3
ΛΟΓ
Α 5
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. 2
    ΦΙΛ
Β 1
ΦΙΛ
Β 3
ΑΡΧ
Β 3
ΙΣΤ
Γ3 Ισ.
  ΦΙΛ
Β 2
ΦΙΛ
Β 1
ΕΚΘ
Α 3
ΕΚΘ
Α 3
   
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. 3 ΑΛΓ
Α 1
ΜΚ
ΓΟΠ2
ΜΚ
ΓΟΠ2
   
ΓΕΩ
Α 1
ΜΚ
ΓΟΠ2
ΑΛΓ
Α 1
Μ Κ
ΓΘ
Μ Κ
ΓΘ

   
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΘΗ 3   ΑΛΓ
Β 1
ΜΚ
ΓΟΠ1
  ΑΛΓ
Α 2
ΓΕΩ
Β 1
ΜΑΘ
Γ1Μα

    ΜΚ
ΓΟΠ1
ΑΛΓ
Β 1
ΑΛΓ
Α 2
ΑΛΓ
Α 3
ΞΗΡΟΔΗΜΑ ΑΓΓ. 3 ΓΕΩ
Α 5
ΓΕΩ
Β 3
ΑΛΓ
Α 4
ΑΛΓ
Β 3
      ΑΛΓ
Β 3
ΑΛΓ
Α 4
ΑΛΓ
Α 5

ΓΕΩ
Β 4
ΓΕΩ
Β 3
 
ΧΑΛΚΙΑ ΑNIA 3
      ΓΕΩ
Β 2
  ΑΛΓ
Β 2
       
ΑΛΓ
Β 2
ΓΕΩ
Β 2
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Κ. 4.1 ΦΥΣ
ΓΘ Υ
ΦΥΣ
ΓΘ
ΦΥΣ
ΓΘ
ΧΗΜ
Α 2
      ΦΥΣ
ΓΘ
ΦΥΣ
ΓΘ Υ
ΦΥΣ
ΓΘ Υ
ΦΚ
ΒΘ1
 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 4.1 ΧΗΜ
ΓΘ
    ΦΥΣ
Β 4
ΧΗΜ
Β 4
  ΦΥΣ
Α 2
ΦΥΣ
Α 1
ΧΗΜ
ΓΘ
ΦΥΣ
Α 2
ΦΚ
ΒΘ3


 
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣ. 4.1 ΧΗΜ
Β 3
ΧΗΜ
Α 5
ΦΥΣ
Α 5
ΦΥΣ
Α 3
      ΧΗΜ
Β 1
ΧΗΜ
Α 5
  ΦΚ
ΒΘ2
ΦΥΣ
Α 4
   
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛ. Β. 4.4 ΒΙΟ
Β 1
ΧΗΜ
ΓΘ Υ
ΒΙΟ
ΓΘ Υ

 
  ΧΗΜ
ΓΘ Υ

  ΒΙΟ
ΓΘ Υ
ΒΙΟ
Β 3
ΒΙΟ
Β 4
 
ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ Λ. 5 
  ΓΑΛ
Α 3
  ΓΑΛ
Β 2
ΓΑΛ
Α 2
  ΓΑΛ
Β 1
ΓΑΛ
Α 1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ. Θ. 6         ΑΓΓΛ
Γ 2
ΑΓΓΛ
Γ 3
ΑΓΓΛ
Β 1
    ΑΓΓΛ
Α 3
  ΑΓΓΛ
Γ 2
ΑΓΓΛ
Α 1
ΑΓΓΛ
Γ 1
ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ Μ. 6
 

 
  ΑΓΓΛ
Β 4
ΑΓΓΛ
Β 3
  ΑΓΓΛ
Α 4
ΑΓΓΛ
Β 2
   
ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ Θ. 7
 

ΓΕΡ
Α 4
ΓΕΡ
Α 5
ΓΕΡ
Β 4
     


 
ΜΟΥΡΑΤΙΔH Δ. 9 ΑΟΘ
ΓΟΠ1
Π Π
Α 2
  Π Π
Α 1


  ΑΟΘ
ΓΟΠ1
ΑΟΘ
ΓΟΠ1
ΑΟΘ
ΓΟΠ2
ΑΟΘ
ΓΟΠ2

   
ΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 11
  ΓΥΜΝ
Β 1
ΓΥΜΝ
Β 2
ΓΥΜΝ
Γ 1
ΓΥΜΝ
Γ 2
 

ΓΥΜΝ
Β 3

ΓΥΜΝ
Γ 3
ΓΥΜΝ
Γ 1
ΓΥΜΝ
Β 4
ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔ. 11
   


 

ΓΥΜΝ
Γ 4
ΦΑΚΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 13 Π Π
Α 3
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ2
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ1
 
Π Π
Α 4
    ΚΟΙΝ
ΓΑΣ1
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ1
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ2
     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. 14       ΒΙΟ
Α 4
ΒΙΟ
Α 1
ΒΙΟ
Α 2
ΒΙΟ
Α 5
ΒΙΟ
Α 2
ΒΙΟ
Α 3
    ΒΙΟ
Α 1
ΒΙΟ
Α 4
 
ΨΑΡΡΑ ΧΡΥΣ. 19 ΠΛΗ
ΓΟΠ2
ΠΛΗ
ΓΟΠ1
 
      ΠΛΗ
Β 2
ΠΛΗ
ΓΟΠ2
ΠΛΗ
ΓΟΠ1
   
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ. 86 ΠΛΗ
Β 4
ΠΛΗ
Α 3
ΠΛΗ
Α 1  ΠΛΗ
Α 4
ΠΛΗ
Α 2
  ΠΛΗ
Α 1
ΠΛΗ
Α 5
   

 

    ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ. ΠΕ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΣΟΦ. 6
        ΑΓΓΛ
Α 5
  ΑΓΓΛ
Α 5
                         
ΖΕΡΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1       ΘΡΗ
Α 2
  ΘΡΗ
Α 4
ΘΡΗ
Α 5
ΘΡΗ
Α 1
        ΘΡΗ
Α 3
ΘΡΗ
Α 4
ΘΡΗ
Α 1
      ΘΡΗ
Α 3
ΘΡΗ
Α 5
 
ΚΩΝΣΤ/ΛΟΥ Φ. 1            
   
 


    ΘΡΗ
Β 2
ΘΡΗ
Β 4
  ΘΡΗ
Β 1
ΘΡΗ
Β 3
ΤΣΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ΑΡΧ
Α 1
    ΙΣΤ
ΓΑΣ2
ΑΡΧ
ΒΑΣ
ΑΡΧ
ΒΑΣ

ΙΣΤ
ΓΑΣ2
ΑΡΧ
Α 1
   
    ΙΣΤ
ΓΑΣ2
        ΑΡΧ
Α 1
 
ΜΠΙΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛ 2 ΙΣΤ
Β 4
ΛΟΓ
Β 2
ΙΣΤ
ΓΑΣ1
  ΕΚΘ
Γ 3
      ΙΣΤ
Β 3
ΙΣΤ
ΓΑΣ1
  ΕΚΘ
Γ 3
ΕΚΘ
Β 2
ΕΚΘ
Β 2

ΙΣΤ
ΓΑΣ1
ΙΣΤ
ΓΑΣ1
  ΕΚΘ
Γ 3
   
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜ 2 ΑΡΧ
ΓΑΣ1
  ΙΣΤ
Α 1
  ΕΚΘ
Γ 2
ΕΚΘ
Γ 2
ΙΣΤ
Α 2
ΑΡΧ
ΓΑΣ1
    ΕΚΘ
Γ 2
  ΕΚΘ
Γ 2
ΛΟΓ
Β 4
ΑΡΧ
ΓΑΣ1
ΙΣΤ
Α 2
  ΑΡΧ
ΓΑΣ1
ΕΚΘ
Γ 2
   
ΧΑΤΖΙΑΡΑ ΚΩΝ. 2 ΕΚΘ
Α 2
ΕΚΘ
Α 2
ΑΡΧ
Β 2
ΑΡΧ
Β 4
     


ΛΑΤ
ΒΑΣ
ΕΚΘ
Γ 4
ΕΚΘ
Γ 4
ΙΣΤ
Γ2 Ισ.
ΛΟΓ
Α 2
ΑΡΧ
Β 4
ΑΡΧ
Β 1
  ΛΑΤ
ΒΑΣ
   
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ. Ε. 2 ΑΡΧ
ΓΑΣ2
ΑΡΧ
ΓΑΣ2
ΑΡΧ
Α 5
ΛΟΓ
Α 1
        ΑΡΧ
ΓΑΣ2
    ΑΡΧ
Α 4
ΑΡΧ
Α 5
ΛΟΓ
Α 1
ΑΡΧ
Α 4
ΑΡΧ
ΓΑΣ2
  ΕΚΘ
Α 1
ΕΚΘ
Α 1

 
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝ 2   ΛΟΓ
Β 3
  ΙΣΤ
Α 4
ΕΚΘ
Γ 1
ΕΚΘ
Γ 1
ΙΣΤ
Β 2


  ΕΚΘ
Γ 1
ΕΚΘ
Γ 1
ΙΣΤ
Β 1
ΙΣΤ
Γ1 Ισ.
ΕΚΘ
Β 3
ΕΚΘ
Β 3
ΙΣΤ
Α 5
       
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 2
ΙΣΤ
Α 3
ΛΟΓ
Α 4
ΑΡΧ
Α 3
ΑΡΧ
Α 2
      ΕΚΘ
Α 5
ΕΚΘ
Α 5
ΑΡΧ
Α 2
ΑΡΧ
Α 2
      ΑΡΧ
Α 3
ΑΡΧ
Α 2
  ΕΚΘ
Α 4
ΕΚΘ
Α 4
ΛΟΓ
Α 5
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. 2     ΦΙΛ
Β 3
ΦΙΛ
Β 2
ΛΟΓ
Α 3
  ΦΙΛ
Β 4
  ΛΟΓ
Β 1
ΦΙΛ
Β 4
    ΑΡΧ
Β 3
ΙΣΤ
Γ3 Ισ.
ΕΚΘ
Β 1
ΕΚΘ
Β 1
ΛΟΓ
Α 3
ΛΟΓ
Β 1
     
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. 3 ΜΚ
ΓΟΠ2
ΓΕΩ
Α 1
  Μ Κ
ΓΘ
Μ Κ
ΒΘ1
    ΜΚ
ΓΟΠ2
  Μ Κ
ΓΘ
ΜΚ
ΒΘ1
ΑΛΓ
Α 1
    ΜΚ
ΓΟΠ2
Μ Κ
ΓΘ
  Μ Κ
ΓΘ
ΜΚ
ΒΘ1
   
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΘΗ 3

ΜΚ
ΓΟΠ1
ΜΚ
ΓΟΠ1
Μ Κ
ΒΘ2
ΑΛΓ
Α 3
    ΜΚ
ΓΟΠ1
ΜΚ
ΓΟΠ1
ΜΚ
ΒΘ2
  ΓΕΩ
Α 2
ΜΑΘ
Γ1Μα


    ΜΚ
ΒΘ2
ΑΛΓ
Α 2
ΑΛΓ
Β 1
ΞΗΡΟΔΗΜΑ ΑΓΓ. 3   ΑΛΓ
Β 4
  ΑΛΓ
Α 5
ΓΕΩ
Α 5
Μ Κ
ΒΘ3
ΓΕΩ
Α 3

ΓΕΩ
Β 4
ΓΕΩ
Α 4
ΜΚ
ΒΘ3
  ΑΛΓ
Β 4
ΑΛΓ
Α 5
      ΓΕΩ
Α 4
ΜΚ
ΒΘ3
ΑΛΓ
Β 4
ΑΛΓ
Α 4
ΧΑΛΚΙΑ ΑNIA 3
           
     
    ΑΛΓ
Β 2
           
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Κ. 4.1 ΦΥΣ
ΓΘ Υ
ΦΥΣ
Β 1
ΦΥΣ
ΓΘ
  ΧΗΜ
Α 1
ΦΚ
ΒΘ1
  ΦΥΣ
ΓΘ Υ
ΦΥΣ
ΓΘ
ΦΥΣ
Β 1


  ΧΗΜ
Α 2
ΦΥΣ
ΓΘ
ΧΗΜ
Α 1
ΦΥΣ
ΓΘ Υ
       
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 4.1 ΧΗΜ
ΓΘ
ΧΗΜ
ΓΘ
ΦΥΣ
Β 4
  ΦΚ
ΒΘ3
    ΧΗΜ
ΓΘ
ΦΥΣ
Β 2
ΦΥΣ
Α 1
  ΧΗΜ
Β 2
    ΧΗΜ
Β 4
ΧΗΜ
Β 2
ΧΗΜ
ΓΘ
ΦΥΣ
Β 2
     
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣ. 4.1 ΦΥΣ
Β 3
  ΧΗΜ
Α 3
    ΦΚ
ΒΘ2
ΦΥΣ
Α 4
ΧΗΜ
Β 1
ΦΥΣ
Α 3
ΧΗΜ
Β 3
ΧΗΜ
Α 4
      ΧΗΜ
Α 3
ΦΥΣ
Α 5
ΧΗΜ
Α 4
ΦΥΣ
Β 3
     
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛ. Β. 4.4 ΒΙΟ
Β 2
ΧΗΜ
ΓΘ Υ
ΒΙΟ
ΓΘ Υ
ΒΙΟ
ΓΘ Υ
      ΒΙΟ
Β 2
ΧΗΜ
ΓΘ Υ
ΒΙΟ
ΓΘ Υ

ΒΙΟ
Β 4

ΒΙΟ
Β 1
ΒΙΟ
ΓΘ Υ
ΧΗΜ
ΓΘ Υ
ΒΙΟ
Β 3
ΧΗΜ
ΓΘ Υ
     
ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ Λ. 5  

        ΓΑΛ
Β 3
ΓΑΛ
Α 2
ΓΑΛ
Α 3
ΓΑΛ
Α 1
     
           
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ. Θ. 6
    ΑΓΓΛ
Β 1
ΑΓΓΛ
Γ 4
ΑΓΓΛ
Α 2
ΑΓΓΛ
Α 1
ΑΓΓΛ
Α 2
    ΑΓΓΛ
Γ 3
ΑΓΓΛ
Α 3
ΑΓΓΛ
Γ 1
      ΑΓΓΛ
Α 1
  ΑΓΓΛ
Γ 4
ΑΓΓΛ
Α 3
ΑΓΓΛ
Α 2
ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ Μ. 6               ΑΓΓΛ
Β 4
ΑΓΓΛ
Α 4
ΑΓΓΛ
Β 2

ΑΓΓΛ
Β 3
ΑΓΓΛ
Α 4
               
ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ Θ. 7 ΓΕΡ
Α 5
ΓΕΡ
Α 4
                   
ΜΟΥΡΑΤΙΔH Δ. 9 ΑΟΘ
ΓΟΠ1
ΑΟΘ
ΓΟΠ2
Π Π
Α 2
ΑΟΘ
ΓΟΠ2
  Π Π
Α 1
 
    ΑΟΘ
ΓΟΠ1
ΑΟΘ
ΓΟΠ1
ΑΟΘ
ΓΟΠ2
ΑΟΘ
ΓΟΠ2
     
ΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 11
  ΓΥΜΝ
Β 1

ΓΥΜΝ
Α 4
ΓΥΜΝ
Γ 3
ΓΥΜΝ
Γ 2
ΓΥΜΝ
Α 4
    ΓΥΜΝ
Α 3
ΓΥΜΝ
Γ 2
ΓΥΜΝ
Γ 3
ΓΥΜΝ
Β 3
 
  ΓΥΜΝ
Α 3
ΓΥΜΝ
Γ 1
ΓΥΜΝ
Β 2
ΓΥΜΝ
Β 4
ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔ. 11
     
        ΓΥΜΝ
Α 2
ΓΥΜΝ
Γ 4
ΓΥΜΝ
Α 5
ΓΥΜΝ
Α 1
        ΓΥΜΝ
Α 2
ΓΥΜΝ
Α 5
ΓΥΜΝ
Γ 4
ΓΥΜΝ
Α 1
ΦΑΚΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 13 Π Π
Α 4
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ1
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ2
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ1
      Π Π
Α 3
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ1
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ2
Π Π
Α 5

    Π Π
Α 5
  ΚΟΙΝ
ΓΑΣ2
ΚΟΙΝ
ΓΑΣ2
     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. 14 ΒΙΟ
Α 3
ΒΙΟ
Α 5
   
     


 
               
ΨΑΡΡΑ ΧΡΥΣ. 19 ΠΛΗ
Β 1
ΠΛΗ
ΓΟΠ1
ΠΛΗ
ΓΟΠ2
ΠΛΗ
Β 3

    ΠΛΗ
ΓΟΠ1
ΠΛΗ
ΓΟΠ2
ΠΛΗ
ΓΟΠ2
  ΠΛΗ
Β 1

    ΠΛΗ
ΓΟΠ2
ΠΛΗ
ΓΟΠ1
ΠΛΗ
ΓΟΠ1
  ΠΛΗ
Β 3
ΠΛΗ
Β 2
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ. 86

   


 
 
ΠΛΗ
Α 4
ΠΛΗ
Β 4
ΠΛΗ
Α 5
ΠΛΗ
Α 2
  ΠΛΗ
Α 3

 Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων.                        

Σας διαβιβάζουμε τις κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:
1. την με αριθμ. Φ.253/99129/Α5/2020 (Β’ 3209) Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπουργική απόφαση κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία και α) εντάσσεται το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και β) εντάσσονται οι Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και οι Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής.
2. την με αριθμ. Φ.253/99154/Α5/2020 (Β’ 3237) Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπουργική απόφαση ορισμού των Σχολών και των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και προστίθεται το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Τμήματα για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται υποχρεωτικά η εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά.
3. την με αριθμ. Φ.251/112720/Α5/2020 (Β’ 3821) Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπουργική απόφαση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα και συγκεκριμένα προστίθεται νέο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Μαρούσι, 12 - 10 - 2020 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Φ.251/ 137862 /Α5 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Πληρ: Ντούτσου Κ. - Τσακαλάκη Ρ. Τηλ: 210-3442684 - 210-3442689 Fax: 210-3442098 ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης 2) Διευθυντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3) Διευθυντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4) ΚΕΣΥ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- 2 εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 3 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές εξετάσεις 2021), με βάση τους βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για κάθε Επιστημονικό Πεδίο.
Σας γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις θα ισχύσουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021.


 

Τις αλλαγές για το νέο Λύκειο μπορείτε να τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/lykeio.pdf

 


 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός ( ΕΥΣ ) Άνω Λιοσίων του ΕΕΣ  στο πλαίσιο συνεργασίας με τα σχολεία της Β'θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος Σχολικής Υγιεινής ( συμπλήρωση ΑΔΥΜ ) και για το σχολικό έτος 2020-2021. 

Σας ενημερώνουμε οτι για τη φετινή σχολική χρονιά λόγω της πανδημίας covid 19  και με στόχο τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, η παραπάνω δράση θα πραγματοποιείται στο χώρο του ΕΥΣ ΕΕΣ Άνω Λιοσίων ως εξής 

  •  κάθε Δευτέρα και Τετάρτη κατόπιν ραντεβού ( τηλεφωνικά ή δια ζώσης ), η πρώτη φάση της συμπλήρωσης του ΑΔΥΜ από 8.30πμ έως 12.30μμ, κατά την οποία θα πρέπει να έχουν οι μαθητές και τα βιβλιάρια των εμβολίων
  • κατόπιν θα προγραμματίζεται η ημερομηνία εξέτασης από τον παθολόγο 

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, να επικοινωνούν με τον ΕΥΣ ΕΕΣ Άνω Λιοσίων στα κάτωθι τηλέφωνα :

2102473194 και 2102471244. 

Δ/ση : Λ. Φυλής 165 Άνω Λιόσια

Επιπρόσθετα παρακαλείσθε όπως τους  προμηθεύετε  με τα απαραίτητα έγγραφα.

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/oikogeneiakos-programmatismos/2463-atomiko-deltio-ygeias-mathhth

Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των ...
www.moh.gov.gr

 

 

Με εκτίμηση

Η Προϊσταμένη

Παρασκευή Θεοδώρου

 


 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning υποστηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αυτή τη σχολική χρονιά με τις δράσεις της.

 

Σήμερα προσφέρουμε ένα σεμινάριο που απευθύνεται στους γονείς, ιδιαίτερα των μικρών μαθητών, για να είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Περιλαμβάνει:

 

  •  Χρήσιμες συμβουλές για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών τους.

 

  •  Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, τη WebEx.

 

  •  Οδηγίες χρήσης των ασύγχρονων πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προτείνει το ΥΠΑΙΘ, τις «e-class» και «e-me».

 

  •  Περιγραφή του εθνικού αποθετηρίου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Φωτόδενδρο».

 

  •  Τις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

  •  Οδηγίες χρήσης για άλλες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν κάποια σχολεία.

 

Το σεμινάριο είναι διαθέσιμο για όλους, χωρίς κωδικούς. Μπορείτε να το δείτε από εδώ

 

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4242

 

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους γονείς, που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, σε περίπτωση που στο σχολείο τους ή στο τμήμα τους υπάρχει πρόβλημα και θα χρειαστεί η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Για την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning

 

Νίκος Τζιμόπουλος


 


 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προς Γονείς και Κηδεμόνες

Μετά την πάροδο μιας εβδομάδας λειτουργίας του σχολείου κρίναμε ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια σημαντικά θέματα έτσι ώστε να έχουμε μια ειλικρινή και δημιουργική συνεργασία με στόχο την πρόοδο των μαθητών μας και δικών σας παιδιών.

Συγκεκριμένα οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν συνολικά και είναι συνεπείς στην προσέλευση τους μέχρι τις 8.15 που είναι η ώρα έναρξης των μαθημάτων όπου τους γίνεται θερμομέτρηση για προληπτικούς λόγους αλλά θα πρέπει να εισέρχονται στο προαύλιο με την άφιξή τους στο σχολείο και να συγκεντρώνονται ανά τάξη στα σημεία του προαυλίου που τους έχει ορίσει η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων από την πρώτη ημέρα και να μη στέκονται στο πεζοδρόμιο έναντι του σχολείου.

Κατά την ολιγόλεπτη παραμονή τους στο προαύλιο τηρούν τις μεταξύ τους αποστάσεις και μόλις χτυπήσει το κουδούνι ανεβαίνουν στις τάξεις τηρώντας τις αποστάσεις και φορώντας τη μάσκα τους ( 113701/ΓΔ4/02.09.2020) .

Οι αίθουσες παραμένουν κλειστές στα διαλείμματα και απολυμαίνονται από το προσωπικό καθαριότητας του σχολείου ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολικού ωραρίου.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα (132328/Γ2/7-12-06 Υ.Α) ενώ στην εξαιρετική περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου να το έχει κλειστό και στην τσάντα του.

Οι μαθητές απαγορεύεται να καπνίζουν σε όλους τους χώρους του σχολείου προκειμένου να προστατευθεί η υγεία τους

Σε περίπτωση απουσίας των μαθητών για λόγους ασθένειας ή και ανυπαιτίου κωλύματος (φυσικά φαινόμενα, δυσκολία στη μετακίνηση) καλό είναι να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό

Οι μαθητές οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις των εφημερευόντων στο προαύλιο κα των καθηγητών τους στην τάξη

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο εργαστήριο πληροφορικής οι μαθητές θα πρεπει να έχουν αντισηπτικά μαντηλάκια για να απολυμαίνουν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι που χρησιμοποιούν .

Σεβόμενοι την προσωπικότητα και τις απόψεις των μαθητών και μαθητριών στο βαθμό που δεν αντιβαίνει στη σύννομη λειτουργία του σχολείου ευελπιστούμε για τη δική σας συνεργασία και εμπιστοσύνη για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα στο σχολείο μας για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων μας που είναι η επιτυχία των παιδιών σας .

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος διδασκόντων

 

 


 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την αναγκαιότητα συνεργασίας των γονέων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ακολουθούν κατ’ εξαίρεση εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους μαθητές που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή για λόγους υγείας), κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του σχολείου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κάθε κηδεμόνας μαθητή πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους και να δηλώσει ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή ή της μαθήτριας.

Ο κηδεμόνας του μαθητή για την εγγραφή υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής – δήλωση προτίμησης και προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση για να καταθέσει τα δικαιολογητικά εγγραφής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο όπου έχουν κατανεμηθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/09/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Πίνδου και Αλιάκμονος

13341 Άνω Λιόσια

Πληροφορίες: Περδικάκη Σοφία

Τηλ. 210-2474699, 210-2473713

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι μετεγγραφές των μαθητών σε σχολείο ίδιου τύπου πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.

Οι μετεγγραφές μαθητών γενικού λυκείου σε επαγγελματικό λύκειο και αντίστροφα πραγματοποιούνται ως εξής: α΄) για την Α΄ τάξη από την αρχή του έτους μέχρι τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, β΄) για την Β΄ και Γ΄ τάξη από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται, α΄) απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος για τους μαθητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (νεφρική ανεπάρκεια, θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, νεοπλασίες, σακχαρώδη διαβήτη, μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία) β΄) απουσίες μαθητών έως είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, χειρουργική επέμβαση, νοσηλεία σε Νοσοκομείο.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου και να προσκομίσουν πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από δημόσιο νοσοκομείο.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κλπ. έχουν δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι σχετικές αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση του σχολείου το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους της απουσίας των μαθητών, κατά το χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει

στο σχολείο κατά την εγγραφή του μαθητή σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο την περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.

Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται οι ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Η έμπρακτη συμμόρφωση των μαθητών προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή αποτελεί υποχρέωσή τους και κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου.

Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται 5-10 λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων φορώντας μάσκα.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου να το έχει εκτός λειτουργίας και να το παραδίδει στη Διεύθυνση του σχολείου.

Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να καπνίζουν στο χώρο του σχολείου.

Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στην πρωινή συγκέντρωση. Για την ασφάλειά τους δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σχολείο όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Επειδή δεν προβλέπεται επιλογή παρακολούθησης μαθημάτων, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται μαθητές σε ώρα μαθήματος έξω από την αίθουσα, χωρίς την άδεια του διδάσκοντος καθηγητή. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν στο δυτικό προαύλιο ούτε να κατεβαίνουν στο υπόγειο. Είναι αυτονόητο ότι κανείς εξωσχολικός δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου, ενώ οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καλούν εξωσχολικούς ούτε έξω από το προαύλιο και να συνομιλούν μαζί τους.

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρά τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία θα επιστραφούν με τη λήξη του σχολικού έτους και θα διανεμηθούν στους μαθητές που θα τους διαδεχτούν. Εξαιρούνται μόνο τα σχολικά εγχειρίδια που προορίζονται για χρήση μεγαλύτερη του ενός έτους.

Παιδαγωγικά Μέτρα

Α΄) προφορική παρατήρηση, Β΄) επίπληξη, Γ΄) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, Δ΄) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, Ε΄) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου.

Εάν μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων

ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα/διδάσκουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεχόμενους χειρισμούς.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος των Καθηγητών

 


 

Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!

Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίρνουν μέτρα προφύλαξης από τον ιό (SARSCoV-2) που προκαλεί τη νόσο COVID-19 και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής:

- Να φορούν προστατευτική μάσκα σε εσωτερικούς χώρους καθώς και σε εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Συζητήστε μαζί τους τον τρόπο της σωστής χρήσης μάσκας. Επιμείνετε ότι η μάσκα είναι αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.

- Να αποφεύγουν την κοντινή επαφή με άτομα που δεν ανήκουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον τηρώντας τη μέγιστη δυνατή απόσταση από φίλους, γνωστούς και άγνωστους.

Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά με την επιστροφή στο σπίτι, πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

- Να κρατούν με ευλάβεια αποστάσεις από τους ηλικιωμένους και τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας-πρέπει να τους προστατέψουμε!

- Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού.

- Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

 Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο.


Πώς θα πρέπει να μιλάω σε παιδιά και έφηβους για τον ιό (SARS-CoV-2) που προκαλεί τη νόσο COVID-19

Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

 Να παραμένετε ήρεμοι και καθησυχαστικοί απέναντι στα παιδιά, λειτουργώντας ως πρότυπο συμπεριφοράς για αυτά.

 Να ακούτε και να συζητάτε μαζί τους, ενθαρρύνοντάς τα να μοιραστούν μαζί σας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα.

 Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τον ιό με ακριβή, σύντομο και ειλικρινή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και την αντιληπτική τους ικανότητα. Η απόκρυψη της αλήθειας και των γεγονότων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και αβεβαιότητα στα παιδιά.

 Ενθαρρύνετε τα μεγαλύτερα παιδιά και τους εφήβους στην αναζήτηση από τους ίδιους αξιόπιστων πηγών ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με τον ιό, και συζητήστε μαζί τους για τις ειδήσεις και τις πληροφορίες αυτές, βοηθώντας τους να αναπτύξουν μια κριτική ματιά απέναντί τους. Όμως, αποθαρρύνετε την υπερβολική έκθεση στις πληροφορίες αυτές, καθώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους και του φόβου τους.

 Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον υπενθυμίζοντάς τους συνεχώς τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19 και διαβεβαιώνοντάς τους ότι λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την επιστημονική κοινότητα και την πολιτεία. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ, Σεπτέμβριος 2020

 Να αποφεύγετε την απόδοση ευθυνών και την αρνητική κριτική απέναντι σε ένα άτομο που νόσησε και να εξηγήσετε στα παιδιά για ποιους λόγους δεν ευθύνεται το ίδιο το άτομο, καταπολεμώντας έτσι την εμφάνιση φαινομένων στιγματισμού και σχολικού εκφοβισμού.

 Ενθαρρύνετε τη συχνή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων σε δραστηριότητες που τους αποφορτίζουν και τους χαλαρώνουν


Φοράω τη μάσκα για να προστατεύσω εσένα

Φοράς τη μάσκα για να προστατεύσεις εμένα

Φοράμε τη μάσκα για να προστατευτούμε και οι δύο

Γιατί οι άνθρωποι φορούνε μάσκες ;

• ΓΙΑΤΙ ο νέος κορωνοϊός ή αλλιώς SARS- CoV-2 μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη του αναπνευστικού ή άλλες σοβαρές εκδηλώσεις.

• ΓΙΑΤΙ η λοίμωξη αυτή μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα ή τα συμπτώματα να είναι πολύ ήπια. Μερικοί όμως άνθρωποι, κυρίως αυτοί που είναι υψηλού κινδύνου (όπως είναι οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι) μπορεί να νοσήσουν πολύ σοβαρά, να χρειαστούν μακρόχρονη νοσηλεία στο νοσοκομείο ή να κινδυνεύσει και η ζωή τους.

• ΓΙΑΤΙ παρά το γεγονός ότι κυρίως νοσούν σοβαρά άτομα που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας ή είναι μεγάλης ηλικίας, καμιά φορά μπορεί να αρρωστήσουν βαριά ακόμα και παιδιά ή νεαρά άτομα που δεν έχουν πρόβλημα υγείας.

• ΓΙΑΤΙ ακόμη και άτομα που δεν έχουν συμπτώματα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό μέσω των σταγονιδίων που εκπέμπονται όταν μιλούν, φωνάζουν, τραγουδούν και ιδιαίτερα όταν φτερνίζονται ή βήχουν.

• ΓΙΑΤΙ η μετάδοση του ιού είναι πολύ εύκολη όταν η απόστασή μας είναι μικρότερη από το ενάμιση μέτρο.

Γιατί η μάσκα είναι ένα σημαντικό όπλο για να περιορίσουμε τη διασπορά του νέου κορωνοϊού;

 ΓΙΑΤΙ περιορίζει την έκθεση μας στα σταγονίδια που εκπέμπουν αυτοί που έχουν κολλήσει και «φιλοξενούν» τον ιό στον φάρυγγά τους. Έτσι μας προφυλάσσει από το να κολλήσουμε τον ιό.

 ΓΙΑΤΙ προστατεύει τους γύρω μας από εμάς που μπορεί να έχουμε κολλήσει αλλά δεν το ξέρουμε επειδή νιώθουμε καλά .

 ΓΙΑΤΙ η χρήση μάσκας από όλους μας θα αποτρέψει νέο μεγάλο κύμα πανδημίας και την ανάγκη για τη λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην περιοχή όπου ζούμε.

ΓΙΑΤΙ η μάσκα, η διατήρηση της απόστασης και η υγιεινή των χεριών είναι το χρυσό τρίπτυχο για να συνεχίσουμε ήρεμα τη ζωή μας

Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας

Α. Πώς φοράω τη μάσκα

Πριν εφαρμόσω τη μάσκα στο πρόσωπό μου:

• Πλένω προσεκτικά τα χέρια μου με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ξεπλένω με τρεχούμενο νερό, σκουπίζω τα χέρια με χειροπετσέτα μιας χρήσης, κλείνω με αυτήν την βρύση και την πετάω στον κάδο απορριμμάτων.

ή

• Τρίβω καλά τα χέρια με αλκοολούχο αντισηπτικό υγρό μέχρι αυτό να στεγνώσει. ΔΕΝ ξεχνώ κανένα σημείο των χεριών και επιμένω ανάμεσα στα δάκτυλα.

Με στεγνά και καθαρά χέρια αφαιρώ τη καθαρή μάσκα μου από το σακουλάκι που τη φυλάω, πιάνοντάς τη από το λαστιχάκι.

Φέρνω τη μάσκα προσεκτικά στο πρόσωπό μου ώστε η ανοιχτόχρωμη πλευρά (εσωτερική) να ακουμπήσει τη μύτη και το στόμα μου κρατώντας το λαστιχάκι ακόμη με το χέρι.

• Με το άλλο χέρι εφαρμόζω το ένα λάστιχο στο αυτί μου και με αργή και προσεκτική κίνηση περνάω το δεύτερο λάστιχο και στο άλλο αυτί.

• Όταν τοποθετήσω και τα δύο λαστιχάκια στα αυτιά μου, φέρνω τα δάκτυλά μου στις δύο πλευρές της μύτης, πιέζω το έλασμα που έχει η μάσκα, ώστε να αγκαλιάσει τη μύτη μου και συνεχίζω την απαλή κίνηση προς και πάνω στα ζυγωματικά μου.

• Τραβώ με ήπιες κινήσεις τη μάσκα από την κάτω πλευρά ώστε να ξεδιπλώσει και να αγκαλιάσει το πηγούνι μου.

• Ελέγχω ότι η μάσκα έχει εφαρμόσει καλά στο πρόσωπό μου και την νιώθω άνετα. Δοκιμάζω να μιλήσω για να καταλάβω ότι όταν χρειαστεί να το κάνω, αυτή δεν θα πέσει από τη μύτη μου.

• Θυμάμαι πάντα ότι, εάν η μάσκα δεν εφαρμόζει απόλυτα στο στόμα και τη μύτη μου και αφήνει κενά στο πρόσωπο μου, δεν προσφέρει καμία προστασία, αντιθέτως απλά με δυσκολεύει Tip!! Κάντε εφαρμογή μπροστά στον καθρέπτη τις πρώτες φορές ώστε να είστε σίγουροι για τις κινήσεις όταν δεν θα έχετε αυτήν την δυνατότητα

Β. Πώς χειρίζομαι τη μάσκα τα πρέπει ..

Φορώ μάσκα σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους, όταν υπάρχει συνωστισμός.

• Έχω πάντα μαζί μου στο σχολείο τουλάχιστον δύο μάσκες (σε ξεχωριστά σακουλάκια η καθεμιά).

• Φορώ μάσκα που δεν είναι χαλαρή στο πρόσωπό μου.

• Χρησιμοποιώ πάντα καθαρή και χωρίς φθορές μάσκα.

• Φυλάω κάθε μάσκα χωριστά σε καθαρό σακουλάκι, πριν την φορέσω.

• Αφαιρώ τη μάσκα από το πρόσωπο πάντα τραβώντας ταυτόχρονα και τα δύο λαστιχάκια.

• Την τοποθετώ κρατώντας από το ένα λάστιχο μέσα σε σακουλάκι .

• Τρίβω τα χέρια μου με αντισηπτικό διάλυμα μετά την αφαίρεση της μάσκας.

Διαχειρίζομαι σωστά τη μάσκα που θέλω να αφαιρέσω για λίγο.

Αφαιρώ τη μάσκα όπως περιγράφηκε παραπάνω, την κρατώ από τα λαστιχάκια και τη διπλώνω με την εσωτερική πλευρά προς τα μέσα, την τοποθετώ στο σακουλάκι της.

Πλένω τις μάσκες που έχω χρησιμοποιήσει κάθε μέρα

Πλένω τη μάσκα καλά στο χέρι ή σε πλυντήριο, χρησιμοποιώ νερό σε υψηλή θερμοκρασία, τουλάχιστον 60οC βαθμούς, και όταν στεγνώσει τη σιδερώνω καλά και την τοποθετώ σε καθαρό σακουλάκι. Η μάσκα είναι το πιο προσωπικό μου αντικείμενο

Tip!! Χρησιμοποιείστε σακουλάκια μεγαλύτερων διαστάσεων από τη μάσκα για να διευκολύνονται οι κινήσεις σας. Τα σακουλάκια τροφίμων είναι μια εύκολη λύση

Β. Πως χειρίζομαι τη μάσκα

τα ΔΕΝ ..

Δεν αφαιρώ τη μάσκα μου όταν βρίσκομαι σε εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους όταν η απόσταση είναι μικρότερη του ενάμιση μέτρου από άλλο άτομο.

Αυτές ακριβώς είναι οι καταστάσεις που χρειάζεται να προστατευθώ με τη μάσκα.

Δεν κατεβάζω τη μάσκα όταν θέλω να μιλήσω σε κάποιον.

Όταν μιλάω απελευθερώνονται σταγονίδια, αυτή τη διαδικασία θέλω να σταματήσω με τη χρήση της μάσκας

Δεν αγγίζω το μπροστινό μέρος της μάσκας.

Η μάσκα συγκρατεί σταγονίδια που φέρουν τον ιό, έτσι ο ιός μπορεί να περάσει στα χέρια μου και στη συνέχεια να αγγίξω και να μολύνω το πρόσωπό μου και άλλα αντικείμενα και επιφάνειες

Δεν αφήνω την μάσκα να πέσει από τη μύτη μου.

Εάν κατέβει η μάσκα και θέλω να τη διορθώσω, πιέζω ξανά το έλασμα και τραβώ σε καλύτερη θέση τα λαστιχάκια. Εφαρμόζω υγιεινή των χεριών αμέσως μετά από αυτήν την κίνηση

Δεν κατεβάζω τη μάσκα στο πηγούνι μου ούτε αφήνω έξω μύτη ή στόμα.

Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνω την προστασία που δίνει η μάσκα, ενώ η εξωτερική πλευρά της μάσκας βρίσκεται πολύ κοντά στο στόμα μου και υγραίνεται. Επιπλέον όταν την ανεβάσω θα επιμολύνω τα χέρια μου και το πρόσωπό μου.

Δεν φορώ μάσκα που νιώθω υγρή.

Η υγρή μάσκα δυσκολεύει την αναπνοή και παύει να προσφέρει προστασία

Δεν φορώ μάσκα που είναι βρώμικη ή έχει φθορές (σχισίματα ή οπές).

Η βρώμικη μάσκα είναι περισσότερο επικίνδυνη παρά προστατευτική ενώ η φθαρμένη δεν προστατεύει και δίνει ψευδές αίσθημα ασφάλειας.

Δεν μοιράζομαι τη μάσκα μου με κανέναν άλλο ακόμη και εάν αυτός είναι το πιο κοντινό μου άτομο και δεν την αφήνω εκτεθειμένη στα αγγίγματα άλλων.

Η κοινή χρήση ή η ανταλλαγή μάσκας δεν επιτρέπεται. Αν γίνει, σημαίνει αυτόματα ότι μοιράζομαι τα μικρόβια που αυτή έχει συγκρατήσει

Δεν αφήνω τη μάσκα μου σε επιφάνειες (καρέκλες, θρανία, τραπεζάκια κλπ).

Η μάσκα επιμολύνεται και ταυτόχρονα μολύνει τις επιφάνειες

Δεν χρησιμοποιώ ποτέ το ίδιο σακουλάκι για διαφορετικές μάσκες, η κάθε μάσκα έχει το δικό της σακουλάκι.

Τα μικρόβια από τις βρώμικες μάσκες μολύνουν το σακουλάκι, επιβιώνουν μέσα σε αυτό για πολλές ώρες και θα μολύνουν και άλλη μάσκα ,εάν τοποθετηθεί εκεί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ


Δικαιολογητικά εγγραφής (Α΄ ΤΑΞΗ)

Για την εγραφή μαθητή σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής

β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του κηδεμόνα στην οποία θα δηλώνονται:

    αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας

    ββ) Τα στοιχεία επικοινωνίας με το σχολείο: Ηλεκτρονική διεύθυνση, Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, 

          Αριθμός κινητού τηλεφώνου

    γγ) Ο μαθητής δεν φοιτά σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

ε. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α΄τάξη και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή.


Ανανέωση εγγραφών (Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΗ)

Οι κηδεμόνες οφείλουν να ανανεώσουν την εγγραφή κάθε σχολικό έτος.

Δικαιολογητικά Ανανέωσης εγγραφής

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτητης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την  παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου.

β. Εκτύπωση και κατάθεση τη Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης

 


 

 Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Γενικά Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18 η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2 η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes».

Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

2 Επισημαίνεται ότι: α) Για τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοίτησαν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019 – 2020


«Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές»

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής eεγγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλείστε: α. να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα.

 Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

 Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.

 Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο να σας δώσουν τον αριθμό.

 Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-21. Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

 

 


 

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Εξ’Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το Σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή της Εξ’Αποστάσεως Εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας  την Ασύγχρονη και την σύγχρονη μέθοδο.

Η πλατφόρμα επιλογής για την ασύγχρονη μέθοδο είναι το ECLASS του ΠΣΔ.

Αρκετοί Καθηγητές έχουν προβεί ήδη στην υλοποίηση μαθημάτων μέσω της Πλατφόρμας Η-Τάξη.

Όμως  μεγάλος είναι και ο αριθμός Μαθητών που έχει ήδη εγγραφεί στην Πλατφόρμα και παρακολουθεί τα  Ασύγχρονα Εξ’Αποστάσεως Μαθήματα. Όσοι Μαθητές δεν έχουν εγγραφεί στην Πλατφόρμα τους υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να το κάνουν άμεσα.


Οδηγίες για την Ασύγχρονη Εξ’Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το υπουργείο παιδείας έχει αναρτήσει ειδική σελίδα με οδηγίες για την ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση μέσω των πλατφορμών e-me & eclass (η-τάξη).

Δείτε επιπλέον και τον οδηγό ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του υπουργείου.

 

Για την καλύτερη υποστήριξή σας έχουμε συγκεντρώσει συνδέσμους με πληροφορίες για τις δύο πλατφόρμες.

 

Πλατφόρμα e-me

 

 

Πλατφόρμα eclass ΠΣΔ (η-τάξη)

 

 

Οδηγίες για την Σύγχρονη Εξ’Αποστάσεως Εκπαίδευση (Webex)

Χρήσιμος για τους μαθητές μπορεί να είναι και ο Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πριν εγκαταστείσετε την εφαρμογή ελέγξτε ότι ο Η/Υ καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού – λειτουργικού συστήματος -browser καθώς και να υποστηρίζει το πρότυπο ασφάλειας TLS 1.2.

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση – Γενικές Οδηγίες

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (pdf)

Δείτε τις οδηγίες για καθηγητές και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν αν οι μαθητές τους δεν έχουν σύνδεση στο Internet για να συνδεθούν μέσω τηλεφώνου (pdf)

Δείτε τις οδηγίες για μαθητές και την παρακολούθηση μαθημάτων μέσω τηλεφώνου, χωρίς σύνδεση στο Internet (pdf)

 

 


 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα 11 Μαρτίου 2020

 Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες,
κινηματογράφοι)
 Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων
 Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα
 Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)
 Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
 Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα
 Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα
απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα
 Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος
 Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)
 Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης
 Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό
ή με τον ΕΟΔΥ.

 

Βιβλιογραφία
Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim
Guidance for Administrators of US Institutions of Higher Education
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟ

Τηλ. 2105212000 www.eody.gov.gr

 

 

 

 

 


 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ 

Στις 13-15 Δεκεμβρίου 2019, οι μαθητές Αναγνώστου Θεόδωρος, Καρονίδη Ευανθία, Κόκκαλη Ελένη και Σπορίδη Βασιλική, έλαβαν μέρος στην 4η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του Ο.Η.Ε . για τα δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο "Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη".

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς καα η γνωριμία και εξοικίωσή τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβάσεων του Ο.Η.Ε.

Οι μαθητές μας μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε η εκδήλωση, οργανωμένη από τις καθηγήτριες Ιωάννα Γωνιωτάκη, Ελληνόπη Παπαδοπούλου και Θεοδώρα Παπαδοπούλου και διακρίθηκαν. 

Θερμά συνγχαρητήρια για την συμμετοχή τους και τη διάκριση που έφεραν στο σχολείο μας. Μας έκαναν πραγματικά υπερήφανους. Ευχαριστούμε θερμά τον δήμαρχο κ. Χρήστο Παππού και τον Δήμο Φυλής που στάθηκαν από την αρχή αρωγοί στην προσπάθεια μας και κάλυψαν τα έξοδα των μαθητών μας.

 

 

 

 


 

 

6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

«Νοιώσε τη χαρά της άθλησης χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο της αποτυχίας: Αθλητισμός- Δικαίωμα για όλους».

Στα πλαίσια της 6ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής κ. Κάββουρας Γιώργος οργάνωσε αθλητικές δράσεις στον προαύλιο χώρο και την αίθουσα του πινγκ πονγκ του σχολείου. Η συμμετοχή και η χαρά των μαθητών ήταν μεγάλη.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγώνες  μπασκετ, βόλεϋ, πινγκ- πονγκ και σκάκι.

 

 

 

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ!!!

 

Όλο το σχολείο, συμμετέχει στη δράση για τη συλλογή πλαστικών καπακιών από συσκευασίες νερού, αναψυκτικού, γάλακτος, χυμού, κρασιού, λαδιού, απορρυπαντικών, προκειμένου να τα ανταλλάξουμε με ένα αναπηρικό αμαξίδιο.

Η συγκεκριμένη δράση μυεί τα παιδιά στην ανακύκλωση πλαστικού αλλά και στη συμμετοχή τους, σε φιλανθρωπικές πράξεις.


Αποτέλεσμα εικόνας για καπακια ανακυκλωση