Αρχική σελίδα Το σχολείο μας ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

(Έδρα: Σχολικό κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων) (6972723687, 6977349245)

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων & Κηδεμόνων Άνω Λιοσίων

Για το Διοικητικο Συμβούλιο

Κρυστάλλης Ιωσήφ        Πρόεδρος

Καψάλη Τζένη                Αντιπρόεδρος

Βαρβαρίγου Κλέλια         Γενική Γραμματέας

Δέδε Αικατερίνη             Ταμίας

Λουμάκης Παναγιώτης   Μέλος

Κωστόπουλος Χάρης      Μέλος

Θέου Στυλιανή               Μέλος

Για τη Δημοτική Επιτροπή (ΔΕΠ)

Λουμάκης Παναγιώτης

Για τη Σχολική Επιροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπαλής Κωνστατίνος

Για τη σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης

Καψάλη Τζένη

Για Αντιπροσώπους Ομοσπονδίας Αττικής

Κρυστάλλης Ιωσήφ

Λουμάκης Παναγιώτης

Κώστας ΘωμάςΔέδε Αικατερίνη

Κωστόπουλος Χάρης

Σμυρλή Αλεξάνδρα